135

bostadsinbrott gjordes i Haninge under december, enligt Haningepolisen. Julveckorna i sig var dock relativt lugna, med bara 12 anmälda bostadsinbrott.