Ny förskola för 36 miljoner

Vällingby En ny förskola på fem våningar ska troligtvis byggas på Jämtlandsgatan 118 i Vällingby och ersätta en gammal förskola på samma plats. På nästa stadsdelsnämndsmöte väntas nämnden godkänna förslaget med en beräknad totalkostnad på 36 miljoner kronor.

Förskolan ska ha plats för 90 barn och bli klar att öppna till år 2015. Förskolan som i dag finns på platsen rymmer 26 barn och det innebär alltså 64 nya platser till stadsdelen, ungefär hälften av behovet framtill 2016 enligt stadsdelens beräkningar.