Ny förskola i Ekebo

En paviljong med 200 förskoleplatser kommer öppna vid Ekeboskolan till hösten.
En paviljong med 200 förskoleplatser kommer öppna vid Ekeboskolan till hösten.
200 nya förskoleplatser startas i Ekeboskolan. Kommunen har valt att bygga paviljonger då skolans nuvarande lokaler är i dåligt skick.

Den nya förskolan öppnas till hösten, enligt kommunstyrelsens beslut. De östra delarna av Ekeboskolan som idag står tomma kommer att rivas och förskolan kommer få paviljonglokaler som rymmer 200 förskoleplatser.

Dagens verksamhet på Ekeboskolan kommer kunna fortsätta under bygget. På skolan bedrivs idag på förskole- och skolverksamheten men till hösten flyttar eleverna i skolan till Väsbyskolan.

Att kommunen har valt att riva den östra delen av byggnaden och istället uppföra paviljonglokaler har delvis ekonomiska skäl. Det skulle bli dyrare att renovera de gamla lokalerna än att föra up en ny paviljong eftersom lokalerna idag är i dåligt skick, enligt Astrid Täfvander, utbildningschef i Upplands Väsby kommun.

– Det möjliggör fler förskoleplatser, något vi verkligen har behov av. Bedömningen är att en paviljong är det bästa alternativet, inte bara tidsmässigt och ekonomiskt utan det möter också det uppskattade behovet av förskoleplatser centralt, skriver Astrid Täfvander.

LÄS MER: