Ny förskola på gång i Blackeberg

Blackeberg kan få en helt ny förskola med sex avdelningar – i alla fall om projektet får klarttecken av politikerna i stadsbyggnadsnämnden på tisdag.

Den tillfälliga förskolan på Björnsonsgatan i Blackeberg har bara tillfälligt bygglov och ska på sikt ersättas av en permanent förskola. På tisdags ska projektet som handlar om en ny förskola upp i stadsbyggnadsnämnden. Om planen antas kan den nya förskolan stå klar inom ett par år. Tanken är att den ska ersätta dem tillfälliga förskolan och byggas i två plan med sex avdelningar.

Enligt startpromemorian ska förskolan vara av typen ”Framtidens förskola”, ett koncept som fastighetsbolaget Sisab har arbetat fram för att bygga snabbt och kostnadseffektivt i ett snabbväxande Stockholm. Konceptförskolor av den här typen finns redan på flera håll i Hässelby-Vällingby.