Ny förskola på Lilla Essingen

Lilla Essingen Ett medborgarförslag om att ordna med fler förskoleplatser på Lilla Essingen får kalla handen av stadsdelsförvaltningen.

Essingebon menar att köerna till förskolan är långa och att det saknas en samlingslokal för ungdomar. I den bästa av världar skulle en förskola kunna kombineras med en ungdomslokal menar förslagsställaren.

Förvaltningen är medveten om bristerna på förskoleplatser men att det saknas bra lokaler, något de gärna tar emot tips på.

På den västra delen av Lilla Essingen, i Primusområdet, planeras det för fler bostäder och i anslutning till dessa kommer man att bygga en ny kommunal förskola med cirka 80 platser.

Ungdomarna hänvisar man till fritidsgården Kuggen i Rålambshovsskolan vilken är öppen tre kvällar i veckan under terminstider.