Ny förskola planeras

När nya bostäder byggs behövs också nya förskolor till barnen.
När nya bostäder byggs behövs också nya förskolor till barnen.
Barnen i Vårberg ska få en nybyggd förskola.

En ny förskola planeras i Vårberg, nära Vårbergstoppen. Stadsdelsförvaltningen har därför gett fastighetsbolaget Sisab i uppdrag att ansöka om markanvisning för en fristående förskolebyggnad med gård.

Bygget ska ske inom projektet Fokus Skärholmen, som innebär att 4000 nya bostäder ska byggas i stadsdelen fram till 2020.