Ny friskola ska ge undervisning på finska

Väsby Stiftelsen Språkskolan har fått ja av Skolinspektionen till att öppna en ny friskola, för både förskola och grundskola i Väsby.

Senast vid nästa årsskifte måste skolan öppnas. Undervisningen ska bedrivas på engelska, finska och svenska. Redan i dag finns fler skolplatser än vad som behövs, men Skolinspektionen skriver i sitt beslut att behovet väntas öka i framtiden.