Ny gångbana ska skydda barn som ska till skolan

Vallentuna Avsaknad av övergångsställen och markerade gångvägar i korsningen Lagmansvägen och Hjälmstavägen gör tillvaron osäker för skolbarn som korsar vägarna. Nu ska kommunen anlägga en gångbana på sträckan från Appelboms väg till Hjälmstavägen/Lagmansvägen. Dessutom kommer korsningen att höjas upp, förses med farthinder och en upphöjd avlämningsplats för skolbuss ska anläggas.