Ny gigantisk returpark i Stockby

”Vi kommer att ha en återbrukshörna och där finns Myrorna, Human Bridge och Stadsmissionen. Det som går att återanvända ska de få ta hand om och sälja vidare”, säger Bea Tjärnhell, projektledare på Sörab.
”Vi kommer att ha en återbrukshörna och där finns Myrorna, Human Bridge och Stadsmissionen. Det som går att återanvända ska de få ta hand om och sälja vidare”, säger Bea Tjärnhell, projektledare på Sörab.

Snart invigs en gigantiskt stor returpark i Stockby.

Den gamla återvinningsstationen läggs ner och en tre gånger så stor anläggning öppnar med ett nytt koncept med fokus på återbruk.

Kostnaden för de 7 600 kvadratmetrarna är 40 miljoner kronor.

Sörab, ett kommunägt avfallsbolag, har satsat stort och byggt en ny returpark på Lidingö. Den nuvarande återvinningscentralen i Stockby ska läggas ner och en ny tre gånger så stor ska öppnas ett stenkast längre bort bredvid Beijer bygg-material. Bea Tjärnhell, projektledare på Sörab:

– Vårt fokus är att avfal-let ska kunna återanvän-das på ett miljömässigt bra sätt.

Först möts Lidingöbor av en stor hall där personal från Sörab ska finnas för att hjälpa till. Bilisterna kommer att få frågan om det finns något som går att återanvända. Tre olika välgörenhetsorganisationer kommer också att finnas tillgängliga i hallen.

– Det är ett nytt koncept. Vi kommer att ha en återbrukshörna och där finns Myrorna, Human Bridge och Stadsmissionen. Det som går att återanvända ska de få ta hand om och sälja vidare, säger Bea Tjärnhell.

Därefter åker bilisten vidare till en platå där det står olika containrar för traditionell återvinning.

– Det ska gå att lämna allt utom trädgårdsavfall och vapen och andra explosiva föremål. Primärt är det Lidingöbor som ska lämna sitt avfall här, men kommer det andra från kommuner som ingår i Sörabs avfallshantering så är det okej. Vi kommer att göra stickprovskontroller för att se varifrån bilisterna kommer. Men det är ingen som kommer att bli stoppad, säger Bea Tjärnhell.

Returparken har kostat Sörab 40 miljoner kronor att bygga och ytterligare 10 miljoner kronor har företaget betalat för köpet av marken. Returparken på Lidingö ska bli modell för kommande anläggningar i de sammanlagt tio kommuner där Sörab har ansvar för avfallet.

Inger Söderholm, pressansvarig på Sörab:

– Vi gör en jättesatsning på Lidingö. Den nuvarande återvinningsstationen ligger centralt i Stockby, men vi har insett att den måste bli större. Det finns absolut en marknad på Lidingö.

Utanför hallen kommer det att finnas utsmyckningar i form av skulpturer av återanvänt material. Lidingöbon Jonas Torstensson har skapat alla skulpturer.

Den 29 februari öppnar nya Stockby returpark grindarna för att ta emot Lidingöbornas avfall.

Redan lördagen den 27 februari är det emellertid invigningsfest med artister, matförsäljning och andra aktiviteter med start klockan 10.00.

Fakta

Sörab finns i tio kommuner

Sörab är ett regionalt avfallsbolag som ägs av kommunerna Danderyd, Järfälla, Lidingö, Sollentuna, Solna, Stockholm, Sundbyberg, Täby, Upplands Väsby och Vallentuna.

Företaget har i uppdrag att på ett miljöriktigt och rationellt sätt ta hand om det hushållsavfall som uppkommer i samtliga ägarkommuner förutom Stockholm, och tar även emot verksamhetsavfall från företag i regionen.