Ny gräns mellan Solna och Vasastan

Stadsgränsen mellan Solna och Stockholm justeras för att skapa två helt nya kvarter, Patienten i Solna och Princeton i Stockholm.
Stadsgränsen mellan Solna och Stockholm justeras för att skapa två helt nya kvarter, Patienten i Solna och Princeton i Stockholm.

När Hagastaden växer fram suddas gränsen mellan Solna och Stockholm ut. Om några år kommer man kunna vandra kring i den nya stadsdelen utan att riktigt veta i vilken stad man befinner sig.

Men någonstans måste man ju ändå dra en gräns, inte minst av administrativa skäl. Solna stad och Stockholms stad har därför bestämt att justera gränsen något, så att den följer den nya kvartersstrukturen istället för, som tidigare, E4/E20.

På så vis hamnar kvarteret Patienten i Solna och kvarteret Princeton i Stockholm.

Men, det kommer ändå att finnas ett knep för att lista ut i vilken stad man befinner sig. En subtil skillnad är nämligen hur städerna tillämpar olika principer för stavning av flerdelade gatunamn.

Solna följer huvudprincipen att efterleden gata eller väg skrivs med gemen begynnelsebokstav, till exempel Eva Ekeblads gata. I Stockholm däremot bryter man medvetet mot den regeln och skriver alltså Eva Ekeblads Gata.