Ny grupp för energi- och klimatarbete

UPPLANDS-VÄSBY Kommunen startar en referensgrupp för energi- och klimatarbete i Upplands Väsby kommun.

För att utveckla arbetet vill man skapa ett öppet forum där kommunen kan möta närings- och föreningslivet och utbyta erfarenheter och smarta lösningar. Kommunen bjuder nu in till ett första möte den 23 september.