Ny grupp ska tycka till om Djurgårdsstaden

Norra Djurgårdsstaden 2010 inrättade stadsdelsnämnden en referensgrupp för Norra Djurgårdsstaden med fem politiker och fem tjänstemän. 2013 avvecklades gruppen men nu ska den återuppstå med tre politiker ur majoriteten, två ur oppositionen och två personer ur Norra Djurgårdsstadens projektgrupp.

Gruppen ska inte ta några formella beslut.