Min lokala hjälte

Ny hemtjänst nattetid

Södermalm Efter flera allvarliga brister i natthemtjänsten har stadsdelen beslutat att inte förlänga avtalet med Omsorgshuset, när det löper ut i oktober nästa år. Det har gjorts flera lex Sarah-anmälningar i år om äldre som inte har fått hjälp. Vid flera tillfällen har personal inte kommit på inplanerade nattbesök och en gång fick en äldre man inte sin kateter tömd. Omsorgshuset själva menar att bristerna beror på systemfel och enskilda personer i personalen.