Min lokala hjälte

Ny kampanj ska få fler att matsortera

Sedan 2012 har Värmdöbor på fastlandet kunnat samla matavfall i den bruna papperspåsen.
Sedan 2012 har Värmdöbor på fastlandet kunnat samla matavfall i den bruna papperspåsen.
Värmdöborna måste bli bättre på att sortera ut sitt matavfall. Nu startar kommunen en kampanj för att få fler att använda den bruna papperspåsen.

Syftet med kampanjen, som startade i början av veckan, är att få fler att sortera ut sitt matavfall. Det kan sedan kan bli till biogas som kan ersätta bensin och driva bussar, taxibilar och sopbilar.

Sedan 2012 har Värmdöbor på fastlandet kunnat samla matavfall i den bruna papperspåsen. Målet fram till 2018 är att minst 50 procent av matavfallet ska samlas in och behandlas biologiskt. I hela Stockholms län sorterades dock bara en fjärdedel av det totala matavfallet ut förra året.

Fakta

Ersätter bensin

Förutom biogas blir matavfall till näringsrikt biogödsel som kan användas på åkermark.
På så sätt återförs näringsämnen till kretsloppet och utsläppen av växthusgaser och skadliga partiklar minskar.
Av 10 kilo matavfall får man ut biogas som räcker till att köra en personbil 18 kilometer och kväve i biogödseln som räcker till att odla havre för 90 portioner havregrynsgröt.

Källa: Värmdö kommun