Ny klagosajt får mest inlägg om utemiljön

Ruttna träd, stökiga tomter och felparkerade bilar stör Tyresöborna. Utemiljö är det område där det kommer in överlägset mest synpunkter till kommunens nya webbtjänst.

I oktober lanserade Tyresö kommun ett nytt sätt att hantera synpunkter på sin webbplats. Via en så kallad e-tjänstportal kan Tyresöborna lämna synpunkter på kommunens olika verksamheter.

Av de 112 synpunkter som kom in under de första åtta veckorna har tre av fyra handlat om Tyresös utemiljö, där även trafikfrågor och sophantering ingår.

Enligt projektledaren Catrin Ullbrand är det ett väntat resultat.

– Alla invånare berörs av väghållning och säkerhet i trafiken, men alla har inte barn i skolan eller någon som vårdas inom äldreomsorgen. Känner man oro inom de områdena finns det ju också personal på plats som kan svara på frågor och de synpunkterna registreras inte, säger hon.

Enligt Catrin Ullbrand handlar synpunkterna inom miljöområdet om vitt skilda saker. Men åsikter om träd – sådana som fallit och sådana som behöver fällas, är vanliga, liksom klagomål på stökiga tomter. Felparkerade bilar väcker också irritation medan andra efter­lyser allt från parkbänkar till övergångsställen och farthinder.

De flesta får svar inom ett par dagar, men många redan samma dag, enligt Ullbrand.

Arbetet med den nya synpunktshanteringen är ett av flera sätt för Tyresö kommun att bli bättre på att bemöta invånarna. I en jämförelse mellan flera kommuner förra året fick Tyresö mycket dåligt betyg för den tid det tog att svara på medborgarnas frågor.

Catarina Stavenberg, kvalitetschef i Tyresö kommun, anser att två veckor är en bortre gräns som inte får passeras.

– Med det nya systemet har vi koll på när ett ärende kommer in och när medborgaren får svar. Det ska ju vara lika på alla förvaltningar, säger hon.

Systemet gör det också möjligt för dem som jobbar med projektet att hålla koll på vilken typ av frågor som kommer in. Kommunens kvalitetsutvecklare hoppas därför kunna använda materialet som en statistikbas där systemfel kan hittas.

– Om det kommer in mycket klagomål inom ett särskilt område måste vi fråga oss varför, säger Catarina Stavenberg.

En tredje fördel med den nya e-tjänsten är att den gör det enkelt att föra fram sin åsikt. Catarina Stavenberg påpekar dock att det naturligtvis går bra att lämna synpunkter även på andra sätt.

– Man kan ringa eller ­e-posta också, precis som förut.

Fakta

Så fördelades synpunkterna

Källa: Tyresö kommun