Ny kritik mot planerna för Länsstyrelsehuset

Kulturförvaltningen stämmer in i kritiken mot planerna för Länsstyrelsehuset på Hantverkargatan, där 190 nya bostäder planeras sedan Länsstyrelsen lämnat lokalerna.

I förra veckan kunde Mitt i berätta att Skönhetsrådet kritiserar planerna för ombyggnaden av Länsstyrelsehuset på Hantverkargatan 29 till 190 bostäder. I stället vill rådet att huset ska inrymma en skola i framtiden.

Nu kritiserar en till tung instans projektet. Den här gången är det stadens kulturförvaltning som har synpunkter på bostadsplanerna.

Nu handlar dock inte kritiken om vad huset ska inrymma. I stället vänder sig kulturförvaltningen mot själva ombyggnaden.

I planerna ingår bland annat nya entréer mot Hantverkargatan.

”Kulturförvaltningen anser att nya entréer mot Hanverkargatan skulle innebära en förvanskning av fasadarkitekturen och medföra ovarsamma ingrepp i granitsockeln och dess kraftiga vulst. Förvaltningen avstyrker den del i planen som medger nya entréer mot Hantverkargatan.”

Förvaltningen har också en rad synpunkter på ombyggnationerna på gården och taken.

”För att behålla byggnadens imposanta karaktär och inte riskera att intrycket trivialiseras, är det viktigt att huvudfasaden mot Hantverkargatan, den mittre representativa gården och byggnadens volym och takutformning lämnas utan förändringar”, skriver förvaltningen.

Utlåtandet ska spikas på nästa möte i Kulturmiljöutskottet den 10 maj. Kungsholmsbon Rasmus Jonlund som sitter i utskottet för Liberalerna är kritisk till utlåtandet och planerar att lämna ett särskilt uttalande på morgondagens möte. Enligt honom är det snarare en fördel att byggnaden öppnas upp till innergården med möjlighet för exempelvis ett kafé på platsen.

– Vi tycker att det är väldigt positivt att man vill utveckla huset med både bostäder och verksamheter. Visst är det viktigt att tillvarata kulturhistoriska värden men vi tror i grunden att det här är något bra och att man då måste tillåta några förändringar, säger Rasmus Jonlund (L).