Ny kritik mot takbygge på Levertinsgatan

Påbyggnaden på huset på Levertinsgatan har stötts och blötts i flera år. Det här är det senaste, tredje förslaget.
Påbyggnaden på huset på Levertinsgatan har stötts och blötts i flera år. Det här är det senaste, tredje förslaget.
Det första förslaget kritiserades av bland andra Skönhetsrådet och omarbetades.
Det första förslaget kritiserades av bland andra Skönhetsrådet och omarbetades.
Det andra förslaget godkändes av staden men stoppades av länsstyrelsen och mark- och miljödomstolen.
Det andra förslaget godkändes av staden men stoppades av länsstyrelsen och mark- och miljödomstolen.
Så här ser huset ut utan påbyggnaden.
Så här ser huset ut utan påbyggnaden.
För fyra år sedan startades arbetet med en påbyggnad i Kristineberg som skulle ge nya takbostäder med sjöutsikt.

Projektet har nobbats flera gånger, men nu försöker byggherren med nya förslag.

Staden har tidigare godkänt bygget av 14 nya takbostäder på Levertinsgatan i Kristineberg – men både länsstyrelsen och mark- och miljödomstolen satte sedan stopp för projektet.

Bostadsrättsföreningen ville tillsammans med företaget GGB Properties bygga nya våningar på funkishuset som ritades av Björn Hedvall och byggdes på 30-talet.

Men bygget stoppades eftersom funkishuset ansågs för arkitektoniskt värdefullt och skulle förändras för mycket av nya våningar.

Nu försöker GGB Properties dock med ett nytt förslag och man har skickat in en ny bygglovsansökan till staden.

– Givet den byggrätt som finns så kommer vi nu att lägga all kraft på att hitta en utformning som alla inblandade intressenter kan acceptera, säger Per Burewall, delägare i projektbolaget GGB Properties AB.

Det här är det tredje påbyggnadsförslaget som lämnas in. Skönhetsrådet avstyrkte det första förslaget som arbetades om. Den ändrade versionen tyckte man var bättre och den godkändes alltså av staden – men stoppades som sagt senare i mark- och miljödomstolen.

Men det senaste förslaget är Skönhetsrådet betydligt mindre positivt till.

– Det håller inte måttet anser vi och det tar mer av byggnaden än vad det ger. Det andra förslaget tillförde en intressant samtida påbyggnad som var hänsynsfull till huset, säger Henrik Nerlund, skönhetsrådets sekreterare.

nu ska GGB Properties göra ytterligare några justeringar innan ett slutligt förslag lämnas in till stadsbyggnadsnämnden. Ett fjärde förslag kommer alltså att presenteras inom kort.

– Vi kommer att göra en del ändringar i syfte att tillmötesgå alla parter som hade synpunkter på det förra förslaget som till exempel länsstyrelsen. Exakt vilka justeringar som kommer att göras kommer att vara klart i början av april månad. Men det blir fokus på utformningen och gestaltningen av byggnationen i syfte att få det att smälta in i området på ett optimalt sätt eftersom det funnits olika önskemål om detta, säger Per Burewall.