Ny lag hotar korvkiosker med rivning

Karlbergs skola, som huserar i paviljonger i väntan på en större skolbyggnad, och fem fristående korvkiosker i Vasastan hotas av rivning.

Anledningen är den nya plan- och bygglagen, som inte tillåter tillfälliga bygglov. Tidigare har korvkiosker, gatukök och paviljonger – men också flera kända båtar som till exempel af Chapman –levt på tillfälliga bygglov som kunde förnyas i 20 år eller längre.

Men nu kan man bara förnya bygglovet fem år i taget och som längst i tio år.

Nu protesterar de drabbade mot lagändringen. På fem dagar samlade korv- kioskägarna ihop 1 500 namnunderskrifter och i veckan planerar de att demonstrera utanför stadshuset.

– Att politikerna tagit ett sådant här beslut visar att de inte tänker på sina medborgare. De ska ju hjälpa oss, inte skapa kaos. Lagen måste ändras. Det finns inget annat alternativ, säger en upprörd Özer Cansli som driver Karlagrillen på Drottninggatan.

Politikerna i Stockholms stadsbyggnadsnämnd är överens om att bestämmelsen behöver anpassas lokalt för Stockholm.

– Man borde ha rätt att göra lokala undantag för det är ju kommunerna som vet bäst och den här bestämmelsen medför fler problem än vad den löser, säger Per Hagwall (M), ledamot i stadsbyggnadsnämnden.

Nu försöker politikerna få fram permanenta bygglov, där det är möjligt, genom att ändra i detaljplanerna. Men det kan ta upp till ett år.

– I de fallen där det är väldigt kort om tid kanske man måste flytta berörda kiosker och baracker ett antal meter för att på sätt kunna ge dem ett nytt tillfälligt bygglov tills vidare, säger Per Hagwall.

Politikerna ska ju hjälpa oss, inte skapa kaos. Lagen måste ändras.Özer Cansli Karlagrillen