Min lokala hjälte

Ny lag: lättare att bygga asylboenden

Arkivbild: Förra hösten kom många flyktingar till Stockholms centralstation.
Arkivbild: Förra hösten kom många flyktingar till Stockholms centralstation.
Lättare för kommunerna att få bygga boenden under flyktingkriser.

Det blir resultatet av en ny lag som ger regeringen möjlighet att ge undantag i plan- och byggreglerna när många asylsökande kommer till Sverige.

Det ska bli lättare och gå snabbare att bygga boenden för asylsökande. Det föreslår Regeringen i ett nytt lagförslag som väntas börja gälla den första januari nästa år. Lagen gör det möjligt för regeringen att besluta om undantag i plan- och bygglagen, i tider då det kommer många asylsökande till Sverige.

Undantagen kan, enligt förslaget, exempelvis innebära slopade krav på bygglov när det gäller att göra om ett bostadshus till ett asylboende, att inreda en idrottshall till ankomstboende eller bygga en tältförläggning på statlig mark.

Man slår i förslaget fast att det är vid mindre projekt som undantagen kan gälla. Exempel som tas upp är ”enklare byggnader” som exempelvis tält eller modulhus, eller förändringar i redan befintliga byggnader.

Undantagen kan också bara gälla i 15 år enligt den nya lagen. Sedan måste projektet genomgå en sedvanlig bygglovsprocess.

I Stockholm har under året de så kallade modulhusen för nyanlända flyktingar debatteras hårt. Till en början planerades omkring 1300 tillfälliga lägenheter i Stockholm men efter många överklaganden och protester har flera av projekten försenats.

Enligt stadsbyggnadsborgarrådet Roger Mogert (S) är det oklart om den nya lagen gäller de omdebatterade modulhusen. Lagen nämner specifikt undantag för boenden för asylsökande. Modulhusen som är aktuella i Stockholm är till för de som redan fått asyl.

– Vi vet ännu inte om den nya lagen är tillämplig för det, säger Roger Mogert.

Mitt i har tidigare berättat om hur staden tvingades bryta mot plan och bygglagen under förra hösten, när väldigt många flyktingar kom samtidigt till Sverige och exempelvis gympahallar inreddes som bostäder utan bygglov. De lagbrotten skulle ha kunnat undvikas med de nya reglerna, enligt Roger Mogert.

Något han däremot är skeptisk till är lagens retroaktivitet. Enligt lagförslaget ska undantagen kunna gälla processer som startats så tidigt som september 2015 – och alltså i ett svep göra allt som skedde förra hösten lagligt.

– Jag tycker att det i grunden finns problem med retroaktiva lagar, säger Roger Mogert.

Liberalerna, med oppositionsborgarrådet Lotta Edholm (L) i spetsen, har tidigare efterlyst möjligheten till liknande undantag i plan- och bygglagen av ”humanitära skäl” och nämnt flyktingsituationen som ett skäl. Hon är nöjd med det nya lagförslaget från regeringen.

– Det är i huvudsak otroligt bra att förslaget nu kommer. Men det visar också på att vi behöver regelförenklingar när det gäller det vanliga byggandet. Vi har en lagstiftning som är för tungrodd på byggområdet. Den här krislagstiftningen skulle inte behövas om det var lite enklare att bygga bostäder, eller omvandla befintliga lokaler till bostäder i Sverige.