Ny larmcentral för trygghetslarmen

Österåkers kommun ska handla upp en ny larmoperatör för trygghetslarmen.

Anledningen är missnöje med den gamla larmoperatören och teknikskifte.

– Vi har varit extremt missnöjda med larmoperatören, och vi är långt ifrån ensamma om det, säger Tove N Eriksson, verksamhetschef för vård och omsorg i Österåkers kommun.

– Vi har haft problem hela hösten.

Enligt henne handlar det främst om tekniska problem som dessbättre inte har drabbat kunderna som har trygghetslarm – äldre och funktionshindrade i kommunen.

– Det har inte fått konsekvenser för kunderna, utan varit i form av tekniskt strul kring installering och testlarm. De har lovat något som de inte har kunnat hålla.

Vad som bland annat hänt är att flera testlarm gett meddelande att de inte gått fram till larmoperatören, fast de gjort det.

Vid årsskiftet sa kommunen därför upp avtalet med larmoperatören och en ny upphandling pågår. Troligen kommer man välja en operatör som Sveriges kommuner och landsting, SKL, valt ut och som får ansvar för hela kedjan, från de enskilda trygghetslarmen till larmcentralen.

– Om trygghetslarmen ska fungera måste hela kedjan fungera, säger Tove N Eriksson.

En orsak till problemen under hösten är att larmen moderniseras från analog teknik till digital teknik, en utveckling som är på gång i hela landet.

Bara en gång, den 6 december förra året, har en kund råkat i kläm. Kunden hade ramlat och larmade utan att få kontakt med larmcentralen. Dessbättre kunde kunden ringa en granne med sin mobil och fick hjälp. Händelsen har lex Sarah-anmälts.

Totalt har ungefär 750 personer i Österåker trygghetslarm. Tillsammans larmar de flera tusen gånger i månaden. Dessutom gör kommunen testlarm varje dag så att man ser att systemet fungerar.

Innan året är slut räknar kommunen med att hela larmkedjan ska vara helt digitaliserad.

Vi har varit extremt missnöjda med larmoperatörenTove N Eriksson, verksamhetschef