Ny lysande konst i Ursvik

Konstverket Park i gata.
Konstverket Park i gata.

På torsdag invigs nya konstverk placerade på Stallgatan, Milstensvägen-Marieborgsgatan, Långa Torget och Oxenstiernas allé.

Konstnärerna har i samarbete med landskapsarkitekter utgått från tankar om bland annat mötesplatser och aktivering av flera sinnen vid framtagandet av konstverken – ett av dem både låter och lyser. Och ett annat av de lysande verken, Park i gata av konstnären och landskapsarkitekten Monika Gora, är dessutom nominerat till Trafikverkets arkitekturpris som utdelas vartannat år.

Bostäderna i Ursvik väntas bli drygt 6 500 stycken och stå klara 2025.