Ny metod på SÖS ska minska långa förlossningar

Svaga värkar är en vanlig orsak till att en förlossning blir långdragen.

Nu inför förlossningen på Södersjukhuset en ny metod för att minska antalet utdragna födslar.

När en förlossning drar ut på tiden kan barnet drabbas av syrebrist och kvinnan kan få en ökad risk för blödningar och infektioner. Det finns också en större fara för kvinnan att senare i livet drabbas av urininkontinens eller framfall, skriver Södersjukhuset i ett pressmeddelande.

I en internationell forskningsstudie har Södersjukhusets kvinnoklinik tagit fram en ny unik metod för att identifiera svaga värkar hos den födande och på så sätt minska antalet långdragna förlossningar, skriver sjukhuset.

Genom att analysera värdet på en liten mängd fostervatten som kommer ut under förlossningen kan man få kunskap om livmoderns tillstånd.

– Med metoden kan vi på ett enkelt sätt avgöra om en födande är mottaglig för värkstimulerande dropp. Om vi ser att den födande inte kan stimuleras till fortsatta värkar kan vi ta beslut om kejsarsnitt eller sugklocka i ett tidigare skede, säger Eva Wiberg- Itzel, överläkare vid kvinnokliniken på Södersjukhuset och ansvarig för forskningsprojektet i pressmeddelandet.

I dag pågår de här förlossningarna ofta i många timmar.

– För den enskilda kvinnan innebär metoden att barnmorskan får en ökad kunskap om just hennes förlossning. En kunskap som i dag helt saknas, säger Eva Wiberg-Itzel.

Sjukhuset hoppas att man med den nya metoden kan minska tiden för födande på förlossningen, och därför kan och ta emot flera födande på förlossningen på Södersjukhuset.

Den nya metoden kommer att introduceras under våren.