ANNONS

Ny metod ska upptäcka dyslexi

ANNONS

Järfälla Dyslexi kan uppstå i tidig ålder, men upptäcks ofta för sent. Nu deltar Järfällas grundskolor i ett forskningsprojekt – för att upptäcka tecknen i tid.

Den nya metoden, som ska testas på Järfällas skolor under två år, har utvecklats av Karolinska institutet och mäter hur ögonen rör sig när elever läser.

– Förhoppningsvis gör det här att vi kan upptäcka fler barn med läs- och skrivsvårigheter i ett tidigt skede, säger Karin Tosteberg, läs- och skrivutvecklare på Järfälla barn- och elevhälsa.

15 procent av alla elever i Järfälla visar tecken på läs- och skrivsvårigheter, enligt kommunens egna siffror.