Ny miljonchock för cykelbana i stadsdelen

Först blev cykelbanan på Värtavägen 27 miljoner kronor dyrare än tänkt. Nu eskalerar miljonkostnaderna även för Lidingövägens cykeländringar.
Först blev cykelbanan på Värtavägen 27 miljoner kronor dyrare än tänkt. Nu eskalerar miljonkostnaderna även för Lidingövägens cykeländringar.
Först blev cykelbanan på Värtavägen 27 miljoner kronor dyrare än tänkt. Nu eskalerar miljonkostnaderna även för Lidingövägens cykeländringar.

– Det kan vara svårt att hitta rätt i en första kalkyl, säger Anders Porelius på trafikkontoret.

På Lidingövägen tar staden bort ett av bilarnas körfält för att ge mer plats åt cyklar och fotgängare. Med mer plats ska dubbelriktade cykelbanor på båda sidor om Lidingövägen byggas. Staden tycker att det är en bra idé eftersom mycket biltrafik har försvunnit från gatan sedan Norra länken öppnade.

Men nu drar kostnaderna iväg rejält jämfört med de tidiga prognoserna. Trafikkontoret trodde att cykelförändringarna skulle kosta 57 miljoner och projektet klubbades i kommunfullmäktige i fjol. Men efter att staden nu har justerat genomförandebeslutet landar kostnaderna istället på 75 miljoner kronor.

– Det kan vara svårt att hitta rätt i en första kalkyl. I det här fallet var kalkylen för lågt ställd. Till exempel var kostnader för det mesta för lågt räknade, säger Anders Porelius, presstalesperson på trafikkontoret.

Etablering på gatan, förarbete, röjning och städning har blivit dyrare än man trodde.

Vad är tidsplanen nu?

– Om vi får ett politiskt beslut i ärendet nästa nämnd så är tanken att vi startar i oktober, säger Anders Porelius.

I dagarna började staden också bygga om på Värtavägen där man skapar en dubbelriktad bana på gatans östra sida ända ner till Valhallavägen.

Där skulle cykelbanorna kosta 31 miljoner kronor enligt stadens kalkyler, men kostnaderna ökade till 58 miljoner kronor.

Enligt Anders Porelius är det dock bara en slump att två stora cykelprojekt på kort tid blir mycket dyrare.

– Det finns ingen koppling mellan de två projekten eller att det skulle vara svårare att kalkylera just cykelbanor, säger han.

Är 75 miljoner respektive 58 de sista buden eller kan det öka mer?

– Vi förhåller oss till de kalkylerna i nuläget och kan inte spekulera om det kommer att bli dyrare eller billigare, säger Anders Porelius.

Fakta

Så ändras Lidingövägen

”Förslaget innebär dubbelriktade cykelbanor på vardera sidan om Lidingövägen med pendelstråksstandard på södra sidan och huvudstråksstandard på den norra sidan.

För att få till denna lösning utan att inkräkta på fastighetsmark eller parkmark tas ett körfält i anspråk längs hela sträckan.

Att ett körfält tas i anspråk är en förutsättning för att få önskade mått på gång- och cykelbanan som på Lidingövägens södra sida uppfyller måtten enligt cykelplanen.”

Källa: Trafikkontoret