Ny miljövänlig skridskobana

Vasastan Stadsdelsförvaltningen håller just nu på att installera ny utrustning för att kyla ner den här vinterns skridskobana i Vasaparken. Målet är en både billigare och mer miljövänlig anläggning.

– Det här är den mest miljösmarta lösningen man kan välja just nu, säger Bo Höglund, parkingenjör på stadsdelsförvaltningen.

Med ny teknik kan man ta till vara på den värme som kylanläggningen alstrar och skicka tillbaka den till fjärr­värmenätet. Isbanan beräknas vara klar till jullovet.