Ny namninsamling för att bevara Norrbergsskolan i Vaxholm

Den styrande alliansen vill riva hela Norrbergsskolan och låta en exploatör bygga bostäder där i stället. Motståndare tycker det är kapitalförstörelse att riva skolan och att höga bostadshus skulle fördärva hela området.
Den styrande alliansen vill riva hela Norrbergsskolan och låta en exploatör bygga bostäder där i stället. Motståndare tycker det är kapitalförstörelse att riva skolan och att höga bostadshus skulle fördärva hela området.
Norrbergsskolan
Namninsamlingen som startat är andra försöket att få till en folkomröstning om skolbyggnadens framtid.
Runt 200 vaxholmsbor deltog på mötet i Norrbergsskolans aula.
Runt 200 vaxholmsbor deltog på mötet i Norrbergsskolans aula.
Kommunalrådet Lars Lindgren (M) deltog också på mötet som åhörare.
Kommunalrådet Lars Lindgren (M) deltog också på mötet som åhörare.
Norrbergsskolan. Bevaras den kan den mycket väl användas till något annat än skola i framtiden.
Norrbergsskolan. Bevaras den kan den mycket väl användas till något annat än skola i framtiden.
Norrbergsskolan.
Norrbergsskolan.
Anhängare till Norrbergsskolan i Vaxholm har startat en ny namninsamling för att få folkomrösta om skolans framtid. Den här gången är också oppositionspartierna med från start, men initiativtagarna Vaxholms vänner betonar att frågan är tvärpolitisk.

Förra året stoppade Vaxholms stad ett initiativ för folkomröstning mot Norrbergsskolans planerade rivning genom att underkänna nästan hälften av alla insamlade namn på diverse  formella grunder.

I går, torsdag (27/10), startade en ny namninsamling för en folkomröstning om skolan. Initiativtagare denna gång är medlemmar i nätverket Vaxholms vänner.

– Det här är inte partipolitik – det går över alla partigränser. Det är en sakfråga att rädda Norrberget, säger Lars Zackrisson, medlem i nätverket.

Insamlingen stöttas visserligen av oppositionspartierna Waxholmspartiet, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. Men det betyder också att det sannolikt finns tillräckligt med stöd i fullmäktige för en folkomröstning bara man får in tillräckligt med namnunderskrifter från vaxholmsborna.

– Vi behöver 850 namn, 10 procent av de röstberättigade i Vaxholm och vi vet ju att det finns ett stort motstånd mot att riva Norrbergsskolan, säger Lars Zackrisson.

I går startade namninsamlingen i samband med att Vaxholms vänner bjudit in de politiska partierna till ett möte i Norrbergsskolans aula. Totalt deltog runt 200 vaxholmsbor.

En del av arbetet inför folkinitiativet har handlat om att få till en formulering om vad omröstningen ska handla om som oppositionspartierna kan ställa upp på. Därför kommer frågan att handla om att bevara Norrbergsskolan och stoppa området från att exploateras med bostadsbebyggelse. Vad skolbyggnaden ska användas till i framtiden lämnas däremot som en öppen fråga.

Vaxholms vänner hoppas nu få ihop tillräckligt med namn på kort tid, kanske så snabbt som på en månad. Tidsaspekten är viktig eftersom man vill hinna före kommunens markanvisningstävling för Norrberget. Tävlingen ska avgöras i mars nästa år, och om möjligt vill man hinna få klart om folkomröstningen innan kommunen hunnit skriva under något avtal med med en framtida exploatör.

– Ja, så det är lite brådis, säger Lars Zackrisson.