Ny plan för centrum

Lidingö Förra måndagen antog kommunfullmäktige planprogrammet för ny bebyggelse i centrum/Torsvik.

Samtidigt har det rasat ett storbråk om kommunens sammanställning av svaren som kom in på samrådet. Aktionsgruppen Rädda Lidingö och flera av oppositionspartierna hävdar att det är betydligt fler som säger nej till samtliga fem förslag än vad kommunen redovisat.

Lidingö Tidnings granskning förra veckan visar att det fortfarande finns många felsorterade yttranden – även efter att kommun själva korrigerat 26 felaktigt sorterade svar.