ANNONS

Ny plan för miljön i kommunen

ANNONS

TÄBY Om sju år ska kommunen minska utsläppen av växthusgas med 25 procent per invånare.

År 2050 ska det inte förekomma några utsläpp alls av växthusgaser.

Det framgår av kommunens klimat- och energistrategi som nu är ute på remiss.

Störst är dock koldioxidutsläppen. Dessa ska minskas bland annat genom att oljepannor byts till fjärrvärme.

För att minska bilberoendet ska fler infartsparkeringar byggas medan gång- och cykelstråken utvecklas. Bostäder ska byggas nära kollektivtrafiken.

Den 6 februari är det öppet möte om planerna.