Ny plan för större kyrkogård i Värmdö

Värmdö kyrka.
Värmdö kyrka.
Värmdöborna blir bara fler och fler.

Nu rustar Värmdö kyrka för att kunna svara upp mot ökningen genom att göra kyrkogården större.

Med allt fler Värmdöbor är det inte bara fler bostäder som behövs, utan även mer plats att begravas på när den dagen kommer.

Efter onsdagens kommunfullmäktigemöte står det klart att Värmdö kommun och Värmdö kyrka ska sluta avtal i syfte att utvidga kyrkogården och göra den större.

Enligt förslag till detaljplan ska det göras plats för både kistgravar, urngravar och askgravlund.

Än behövs dock inte de större ytorna. Fram tills dess är tanken att marken därför ska kunna användas till odling och betesmark.

I samband med kyrkogårdsutbyggnaden kommer även infartstrafiken till och från kyrkan att ses över, i samarbete med trafikverket.