Ny plats för ny förskola på Nytorps gärde

Det är fortfarande oklart var den provisoriska förskolan på Nytorps gärde ska placeras. Det är förskolan Björken som behöver evakueras för att ge plats åt ett planerat bostadsbygge, men att hitta en lämplig plats har visat sig vara lättare sagt än gjort.

En våg av protester väcktes i somras när det stod klart att staden planerade att uppföra en förskolepaviljong i två våningar på bollplanen mitt på gärdet. 1 500 personer skrev på en protestlista.

Staden drog tillbaka förslaget och föreslog i stället en placering vid kanten av gärdet, vid Fyrskeppsvägen. Men då protesterade de boende mot att den hamnade för nära husen. Därför ligger ett tredje förslag sedan början av oktober på remiss hos stadsbyggnadskontoret. Också här är det tänkt att förskolan ska ligga invid Fyrskeppsvägen, men något längre ut på gärdet.

– Jag har inte hört att det har varit några större protester kring det här förslaget. Det finns en del synpunkter på att man fortfarande är ute på gärdet, men det är ju bara tidsbegränsat och vi måste flytta den här förskolan, den hindrar bygget av bostäder, säger Tomas Dybeck, lokalintendent på Skarpnäcks stadsdelsförvaltning.

Förskolan kan komma att ligga på Nytorps gärde i tre–fem år, enligt Tomas Dybeck. Men det är inte säkert att heller detta förslag går igenom utan att ändras.

– Det är möjligt att det blir någon vända till, att man flyttar huset 10–20 meter kanske, men det kommer nog att landa ungefär där, säger han.

Jag har inte hört att det har varit några större protester kring det här förslaget.tomas dybeck lokalintendent