Ny prövning om ­personlig assistans

Tyresö Socialutskottet ­avslog en ansökan om till­fälligt utökad personlig assistans för en pojke som skulle resa till sitt hemland under två månader förra sommaren.

Detta med motiveringen att det utökade stödet anses vara mer permanent och faller inom ramen för den statliga assistansersättningen.

Förvaltningsrätten upphäver nu Tyresö kommuns beslut och kräver att man omprövar fallet för att pojken ska få den hjälp han behöver när han reser.