Ny särskola planeras

Kungsängen Kommunen kan få en ny grundsärskola. Tillväxtkontoret ska under året ta fram ett förslag på detaljplan för en särskola intill Ekhammarskolan.

Tanken är att täcka upp för det ökade elevantalet. Särskolan har i dag inte kapacitet att ta emot fler elever.

– Vi hoppas kunna erbjuda fler platser än i dag, även för barn som redan bor i kommunen men ännu inte fått plats, säger Ekhammarskolans rektor Lena Hjukström.

Den nya skolan har plats för 30 barn.