Ny satsning gav 157 jobb i Järva

Stockholms stads nya satsning för att få fler att gå från bidrag till arbete har gett utdelning i Järvaområdet. Hittills i år har 157 personer fått jobb.

Under valet lovade Socialdemokraterna att de skulle skapa 1 600 tillfälliga jobb varje år för unga och arbetslösa med försörjningsstöd. Än så länge har 379 personer kommit ut på arbetsmarknaden och majoriteten av jobben finns i Järvaområdet.

– Vi har redan nästan 100 på plats i Tensta och 60 i Rinkeby-Kista, säger Emilia Bjuggren (S), arbetsmarknads- och idrottsborgarråd.

De tillfälliga anställningarna sträcker sig över högst ett år och de flesta får jobb inom äldre- och barnomsorgen och som så kallade Stockholmsvärdar. Men enligt Emilia Bjuggren är målet att personerna verkligen ska få arbeta med något som det finns en framtid inom, så att det kan leda till en fast tjänst eller utbildning.

– Vi har tryckt väldigt mycket på att det ska vara långsiktiga lösningar, så tanken är inte att man gör det här i ett år och sedan hamnar i a-kassan. Tanken är att erfarenheten ska ge den där raden på cv:t eller den lilla motivationshjälpen som man behöver, säger hon.

Liknande insatser, med bland annat Stockholmsvärdar, har funnits tidigare år, men nu skjuter staden till 65 miljoner varje år för att skapa fler tillfälliga jobb och fler typer av arbeten. Men löftet med 1 600 anställda kommer att uppfyllas först senare.

– Vi kommer inte att nå upp till de volymerna år ett. Vi räknar med att ha 600 visstidsanställningar i slutet av året, säger Emilia Bjuggren.

Vi räknar med att ha 600 visstidsanställningar i slutet av året.