Ny satsning på nyanlända elever

Allt fler nyanlända elever börjar på Sundbybergs skolor. Det innebär utmaningar för skolorna att möta behovet av kunnig och flerspråkig personal.

För att möta ungdomarnas olika behov startar Löfströms gymnasium en ny satsning, Porten. Grunden i Porten är att personal under två till åtta veckor skaffar sig kunskap om eleven, för att kunna ta till vara på erfarenheter och styrkor. På så vis ska en lämplig studieplan tas fram samtidigt som eleven får vägledning in i det svenska skolsystemet.