Ny simhall kan byggas vid badet

Saga Berlin klottrade ner Hägerstensbadet. Klottret på bilden är inte hennes verk.
Om Västertorps sim- och idrottshall rivs kan en ny simhall byggas i området vid Personnebadet.
Här – vid Personnebadet – kan en ny simhall bli verklighet.

Just nu utreds huruvida Västertorps simhall ska rustas upp – eller rivas och ersättas med en ny.

Västertorps simhall, som byggdes 1971, är i stort behov av renovering. Ytskikten är slitna, plaskdammen avstängd.

Som Lokaltidningen Mitt i nyligen berättat har man haft problem med höga bakteriehalter i vattnet, delvis beroende på att reningsanläggningen är gammal. Dessutom är det svårt för funktionshindrade komma in i lokalerna på grund av nivåskillnader och trappor.

– Många vet att det är så här, och kommer inte hit. Som tur är finns en anpassad anläggning i Skärholmen, säger Thomas Taylor, anläggningschef vid Västertorps sim- och idrottshall.

Västertorps simhall har länge stått på tur för en renovering, men planerna har hela tiden flyttats fram. Nu funderar idrottsförvaltningen på om simhallen ska rustas upp eller om den ska rivas och ersättas med en ny. Det kan starta tidigast 2018.

”Vi håller just nu på att utreda för- respektive nackdelarna. Västertorps sim- och idrottshall är i behov av renovering och modernisering” skriver Maria Klavdianou Lundell vid idrottsförvaltningens utvecklingsavdelning, i ett mejl.

Om det blir en ny simhall kan det komma att byggas vid Personnebadet

På frågan om en eventuellt ny simhall blir större än den nuvarande svarar Maria Klavdianou Lundell:

– Vi tittar i första hand på en anläggning motsvarande dagens i storlek, med viss utbyggnad för att motsvara dagens behov av tillgänglighet och antal undervisningsbassänger.

Tänker ni er någon ny inriktning, en satsning på barn eller äventyrsbad?

– Vi värnar särskilt barnperspektivet men även allmänhetens behov i kombination med föreningsbehovet. Något äventyrsbad är inte aktuellt just nu

Om Västertorps simhall rivs så kan det, enligt uppgift från idrottsförvaltningen, bli bostäder på platsen.

Vad vill du ska hända med sim- och idrottshallen?

Camilo Roa, Hägerstensåsen:

– Om man bygger en ny sim- och idrottshall så hoppas jag att man satsar på ett allidrottshus med aktiviteter för alla åldrar och intressen.
Marianne Johansson, Västertorp:

– Jag tycker att den är bra som den är. Den är lagom stor och det är bra variation på kurserna. Ventilationen skulle kunna bli bättre.
Inga Lindström, 55, Aspudden:

– Jag vill att simhallen ska finnas kvar, men blir det bättre att bygga nytt, so why not? Gymlokalen är jättebra, men vattnet i bassängen är inte så bra vad jag hört.
Néstor Riquelme, Hägerstens­åsen:

– Jag älskar den här simhallen och går hit tre gånger i veckan. Vi som är i den äldre generationen vill ha kvar den som den är.