Ny sjöstad kan binda ihop Masmo och Fittja

15 000 nya bostäder, 360 000 kvadratmeter affärsyta, parker och promenadstråk längs vattnet. Så ser Alma arkitekters vision ut för området mellan Vårby och Fittja.

I slutet av förra året beställde Huddinge kommun en strukturplan tillsammans med Botkyrka och Stockholm.

Målet var att länka samman Vårby, Masmo och Fittja och samtidigt ta vara på närheten till vattnet. Alma arkitekter, som har ett ramavtal med kommunen, fick uppdraget.

Resultatet kom i mars i år. Den storslagna planen innefattar 15 000 nya bostäder och sträcker sig över alla tre kommunerna.

– Det är en omfattande och spännande plan. Ny bebyggelse är en viktig del för att utveckla ett område positivt, säger Tomas Hansson (KD), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden i Huddinge kommun.

Många av områdena längs vattnet är redan bebyggda med industrier, vilket gör det lättare att kringgå strandskyddslagen i framtiden. Och närheten till vattnet var viktig genom hela projektet, det pratades om ett nytt Hammarby sjöstad.

– I planen ingår tydliga parkstråk vid stranden för att fånga upp vattnet, säger Maya Mårtensson, vd på Alma arkitekter. En styrka med området är den välutvecklade infrastrukturen med tunnelbanan, E4:an och eventuellt Spårväg syd i framtiden.

Men samma infrastruktur utgör också en stor utmaning om en tät kvartersstad ska byggas.

– Det är mycket vägar i området, tunnelbanespår ovan jord och stora kraftledningar. Allt det här ska ju finnas med i planen, säger Maya Mårtensson.

En av lösningarna kan bli så kallade ekodukter, gröna broar, över motorvägen för både människor och djur.

Vad som kommer att hända med planen framöver är oklart, politikerna i Huddinge har fortfarande inte fått resultatet formellt presenterat för sig.

Men Tomas Hansson vill se det hela som inspiration för framtiden.

– Vi jobbar aktivt med att utveckla Vårby och det finns en hel del spännande saker och goda idéer som man kan hämta från ett sådant här program, säger han.

Fakta

Bostäder kan byggas ute på Albysjön

”Vårbyviken kan bli söderstadsdelarnas nya pärla mot vattnet”, kan man läsa i strukturplanen. Ett förslag är att bygga bostäder ute på vattnet i Albysjön som får bilda egna små marina kvarter. Varje stadsdel får sin knutpunkt i anslutning till vattnet och en brygga för mälarbåtar.

Hela sträckan längs vattnet ska vara offentlig och attraktiva verksamheter ska ges plats närmast vattnet.

Källa: Strukturplan för Vårbyviken