Ny skola kan stå klar i centrum om tre år

Det talas allt mer om att ett nytt gymnasium måste ligga i Tyresö centrum – eventuellt i ett nytt gemensamt kultur- och utbildningscentrum.

utbildningscentrum.s

– Det är en av flera möjligheter, säger kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M).

Att Tyresö gymnasium, precis som många andra gymnasier, blöder, är ingen hemlighet. Antalet elever har halverats från drygt 1 300 elever 2008 till drygt 650 den här terminen. Det största elevtappet står de teoretiska programmen för.

Diskussionen har länge handlat om gymnasiets placering: Om man ska stanna kvar på Farmarstigen eller hitta ett nytt mer centralt läge. I den senaste rapporten om gymnasiekolans framtid är dock alla tankar på att stanna kvar skrotade.

Rapporten beskriver i stället en centralt placerad ny byggnad med flexibla lokaler med plats för vuxenutbildning, företag, bibliotek, restaurang och en privat friskola.

Visionen kallas Tyresö utbildningscentrum och tanken är att alla verksamheter ska kunna dra nytta av varandra och mötas.

– Alla rapporter hittills tyder på, att ju mer centrumnära läge desto bättre. Och kan man dessutom samordna det med andra behov är det naturligtvis ännu bättre. Kanske ska vi göra ett gemensamt kultur- och utbildningscentrum med biograf och konsthall? Det är det vi ska fundera på under hösten, säger kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M).

Planen är att kommunfullmäktige till januari 2014 ska ha ett färdigt förslag att ta ställning till. En viktig faktor är förstås hur bygget ska finansieras.

– Vi har ju redan en hög investeringsvolym, men å andra sidan får vi in pengar om vi säljer marken på Farmarstigen, säger han.

Margareta Ternstedt (FP), ordförande i gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden är personligen för en lösning med ett leasingavtal där kommunen hyr in sig hos en byggherre som får stå för byggkostnaderna. Efter ett visst antal år går sedan byggnaden över i kommunens ägo.

– Nu gäller det att vi kommer igång för vi vill att det här ska vara klart till 2016 när elevkullarna väntas öka igen, säger hon.

Fakta

Visionen för den nya skolan:

Ny byggnad i centralt läge med flexibla lokaler.

Ska rymma gymnasieskola, vuxenundervisning, kontor för företag, bibliotek, restaurang, cafeteria och privat friskola.

Bygg och fordonsprogrammets verkstad i separat byggnad.

Studentboende i anslutning till skolan.

Fyra praktiska eller yrkesförberedande program, 2-3 teoretiska utbildningar, idrottsprofil. Programmen måste ”sticka ut”.

Restaurangmaten ska locka folk utifrån.

Aula med plats för 300 personer.

Eleverna erbjuds praktik i skolan, för att sköta restaurangen, uthyrning av rum och annat.

Källa: rapporten ”Ny gymnasieskola i Tyresö kommun”