Ny skola öppnar i baracker

Årstadal Skolan ska heta Sjöviksskolan och öppnar till hösten i Årstadal. Men skolan är inte färdigbyggd förrän 2018. Fram tills dess hyr skolan paviljonger till ett värde av 23 miljoner kronor.

Prognosen är att skolan till 2021 kommer att ha nästan 1 000 elever, men till hösten är det bara en förskoleklass som börjar, sedan byggs det på.