Ny skola planeras invid Trekanten

Behovet av nya skolor är rekordstort i Hägersten-Liljeholmen.

Nu planeras en ny grundskola på parkmark nära sjön Trekanten.

Om två år kan det bli byggstart.

Antalet grundskoleelever i söderort ökar lavinartat. År 2019 väntas antalet invånare som är mellan sex och 15 år vara drygt 10 000 fler än i dag.

– Vi måste höja tempot i byggandet. På vissa ställen är det mer bråttom än andra, exempelvis i Hägersten, Liljeholmen och Älvsjö. Det kommande året kommer det att tas många politiska beslut, sa skolborgarrådet Lotta Edholm (FP) när en skolutredning presenterades i höstas.

I Hägersten-Liljeholmen ser man ett behov av nya grundskolor i Midsommarkransen, Årstadal och Lövholmen i Liljeholmen.

När det gäller den sistnämnda platsen – Lövholmen – ska politikerna ta beslut om markanvisning på torsdag.

– Skolan är i första hand tänkt som en F-6-skola, från förskoleklass till och med årskurs sex, säger Thomas Eriksson, projektledare på utbildningsförvaltningen.

Skolbyggnaden planeras att ligga mellan Lövholmsvägen och sjön Trekanten. Närmaste bebyggelse är Trekantens servicehus i öster och Anticimex kontorsbyggnad i väster.

Strandskyddet, som gäller 100 meter från strandlinjen, kan dock komma att sätta käppar i hjulet, eftersom skolans gård troligen kommer att inkräkta på detta

– Det vi hoppas på är att länsstyrelsen ger dispens, säger Jan Hessel på exploateringskontoret

Det som talar för en dispens är att bygget gäller en skola, och att behovet av en sådan är mycket stort. Jan Hessel påpekar att kommunen nyligen fick dispens från strandskyddet i Nybohovsprojektet, där en förskolas vändplan hamnade för nära.

Att det handlar om parkmark gör också att stor hänsyn måste tas. Exploateringskontoret betonar att det populära gångstråk som finns runt sjön är viktigt att bevara.

Projektet är ännu på förslagsstadiet. Men om allt går enligt planerna kan skolan börja byggas 2014 och stå klar för start 2015.

Fakta

Flera nya skolor är på gång

Hägersten-Liljeholmen: Nya skolor planeras i Midsommarkransen, Årstadal och Lövholmen. Blommenbergsskolan och Hägerstenshamnens skola byggs ut.

Älvsjö: Kämpetorpsskolan och Herrängens skola byggs ut.