ANNONS

Syskon kan få gå i olika skolor

Syskon kan hamna i olika skolor. Skälet är att de sexåringar som bor närmast nu har förtur.

– Jag är väldigt upprörd, säger föräldern Linda Ohlin.
ANNONS

Sedan i höstas gäller inte längre syskonförturen för 6-åringar. I stället går de barn som bor närmast en skola med förskoleklass före i kön. Det framgår av den nya skollagen från förra året. Regeln omfattar även fri- och privatskolor.

– Tidigare var lagen otydlig vilket ledde till att vissa kommuner prioriterade syskonförtur och andra närhetsprincipen. Men det går inte längre, säger Jan Haack, chef för kvalitet och utveckling på barn- och utbildningsförvaltningen i Solna stad.

Linda Ohlin är en av flera föräldrar som rasar mot lagändringen. Hon har sitt äldsta barn på Råsundaskolan – men tillhör inte dess närområde. Och om ett par år börjar det yngre syskonet i förskoleklass.

– Jag blev väldigt upprörd. Det här betyder att vi måste hämta och lämna barnen på två olika ställen, säger hon.

Enligt Linda Ohlin är syskonförtur en stor trygghet för både barn och föräldrar.

– Det är jätteviktigt att syskon kan ha sällskap av varandra hem från skolan. Och har man barnen på samma ställe lär man känna personalen liksom andra föräldrar, konstaterar hon.

Hon anser också att Solna stad borde ha informerat berörda föräldrar om lagändringen.

Men Jan Haack anser att informationen är tillräcklig – och är trots protesterna positiv till lagändringen.

– Ju tydligare regler desto bättre, säger han. Samtidigt förstår jag att det här kan bli problematiskt för många föräldrar och framöver ­behöver vi kanske se över våra närhetsområden, säger han.

ANNONS
Fakta

Ny skolregel

Närhetsprincipen går före syskonförtur till förskoleklass, enligt nya skollagen.

Adressen man bor på är knuten till en skolas närhetsområde. Barn från området går först i kön.

För de som bor utanför närhetsområdet tillämpas syskonförtur i mån av plats.

Källa: Solna stad