Ny skrapa planeras i Husby

Det nya höghuset till vänster och handelsutbyggnad till höger.
Det nya höghuset till vänster och handelsutbyggnad till höger.
Ett bostadshus på 19 våningar planeras i Husby centrum där det ligger ett parkeringshus idag.
Det är Svenska bostäder som vill bygga 73 hyresrätter i centrum.

Den 22 september beslutade exploateringsnämnden att anvisa mark till Svenska Bostäder för bostäder och handel i Husby centrum.

Idag finns ett bostadshus med lokaler i bottenvåningen, en livsmedelsbutik och ett parkeringsgarage på platsen.

Det nya huset som planeras att bli 19 våningar är tänkt att byggas där parkeringsdäcket står idag längs Trondheimsgatan strax norr om Husby centrum. En del av parkeringsdäcket behöver rivas för att göra plats för det nya höghuset.

Livsmedelsbutiken ska enligt markanvisningen byggas ut åt det hållet där det idag finns parkeringsplatser.

Enligt exploateringskontorets preliminära tidsplan kan byggstart ske 2018/2019 och första inflyttning 2020/2021.

– Nästa steg i processen är att ta fram en detaljplan, säger Joakim Norell, handläggare på Exploateringskontoret.