Ny spårväg kan få station under jord

Ropsten får en inbyggd bussterminal och en underjordisk spårvagnsstation, enligt det nya förslaget. Den blivande Lidingöbon Jessica Råström gillar idén.
Ropsten får en inbyggd bussterminal och en underjordisk spårvagnsstation, enligt det nya förslaget. Den blivande Lidingöbon Jessica Råström gillar idén.
En bussterminal med vänthall och butiker kan byggas i Ropsten.

Och Spårväg city som föreslås kopplas ihop med Lidingöbanan, får en underjordisk hållplats under terminalen. Det framgår av ett vinnande skissförslag.

Spårväg city och Lidingöbanan kopplas samman de närmaste åren. 2018 ska man kunna åka hela vägen från Gåshaga till Stockholms city utan byte, enligt SL:s tidsplan.

I våras bad Stockholms stad tre ingenjörer ta fram var sitt förslag på hur framtidens Ropsten ska se ut. Sten Sedins, ingenjör vid konsultföretaget Tyréns, skiss vann. Han föreslår en byggnad i två plan under dagens tunnelbana.

I det övre planet byggs en bussterminal med en vänthall och flera butiker, enligt förslaget. 12–13 så kallade bussfickor, där bussarna stannar, ersätter dagens utspridda hållplatssystem.

– I dag är bussterminalen undermålig. Den är trång och man måste korsa en väg när man byter till buss, säger Sten Sedin.

Under terminalen byggs en underjordisk hållplats för Spårväg city som förlängs från Djurgårdsbron till Ropsten via bland annat Frihamnen.

Enligt förslaget ska spårvägen gå under bussterminalen för att sedan ansluta till Lidingöbanan.

Spårvagnshållplatsen kommer att vridas något för att möjliggöra en framtida spårväg till Gasverksområdet och Norra Djurgårdsstaden.

– Det blir en kompakt trafiklösning med korta avstånd mellan alla trafikslag. Att spårvägen går under jord medför att man slipper använda bommar som annars hade varit ett hinder för busstrafiken, säger Sten Sedin.

Eftersom all kollektivtrafik samlas på en yta behöver man inte riva dagens värmepumpsanläggning, vilket gör projektet 800 miljoner kronor billigare, enligt Sedin.

Jessica Råström som flyttar till Lidingö i augusti gillar förslaget.

– Jag tycker i och för sig att det fungerar ganska bra här i Ropsten, men det går ju alltid att förbättra och förnya, säger hon.

Staffan Lorentz vid exploateringskontoret i Stockolms stad är projektchef för Norra Djurgårdsstaden och leder även projektet i Ropsten.

– Syftet är att skapa en bra struktur för spårvägen. I det här förslaget stoppas inte trafikflödet, eftersom spårvägen går under mark. Det gäller att hitta en bra lösning så att man slipper ändra saker efterhand, säger Staffan Lorentz.

Paul Lindquist (M), kommunalråd i Lidingö stad är på semester och har inte tagit del av förslaget.

– Men det är så klart viktigt att det finns en bra omstigning mellan olika färdmedel, samt en stor infartsparkering för att skapa bra förutsättning för människor att ta sig till och från arbetet, säger han.

Stockholms stad och SL tar i höst ställning till skissen.

Fakta

Vad tycker du om det vinnande förslaget?

Josefina Hägg, Käppala: ”Jag tycker det är bra att man kopplar samman den nya spårvägen med Lidingöbanan och gör Ropsten mer sammanhållet än det är i dag.”
Solveig Holmgren, Hjorthagen: ”Jag tycker det låter jättebra. Med tanke på hur mycket folk som ska bo i Norra Djurgårdsstaden måste ju kommunikationerna förstärkas.”
Diane Shand, 
Näset: ”Det låter bra. Jag gillar också idén med fler butiker. Jag ser gärna att en mataffär flyttar hit så att man kan handla innan man tar bussen.”
Maria Norén, 
Lidingö centrum:

”Jag har inte hört om det här, men varför inte. Nya och bättre lösningar behövs alltid och fler butiker låter väldigt bra.”