ANNONS

Ny stadsdel får både natur och trafik inpå knuten

Fotomontage över det nya området. Bebyggelsen blir tätare närmast Ulvsundavägen för att sedan få mer rymd ju närmare skogen den kommer.
Fotomontage över det nya området. Bebyggelsen blir tätare närmast Ulvsundavägen för att sedan få mer rymd ju närmare skogen den kommer.
Stadsdelens torg kommer att ligga på vägen från tvärbanans nya hållplats på Ulvsundavägen till Solvalla travarena. Här kan det även bli både vårdcentral och högstadieskola.
Stadsdelens torg kommer att ligga på vägen från tvärbanans nya hållplats på Ulvsundavägen till Solvalla travarena. Här kan det även bli både vårdcentral och högstadieskola.
Om ett par år kan den nya stadsdelen Södra Solvallastaden börja byggas.

Just nu är det första förlaget på hur området ska utformas ute på samråd. Planen är att bygga 1 200-1 500 nya bostäder söder om travbanan.
ANNONS

Bostadsbristen i Stockholm gör att kommunen planerar för 140 000 nya bostäder fram till 2030. Cirka 1 200-1 400 kommer antagligen att ligga söder om Solvalla. Området har travarenan i norr, Bromma flygplats i söder, Ulvsundavägen i öster och Solvallaskogen i väster.

– Om allt flyter på kan vi börja bygga under 2018, säger Stefan Modig på stadsbyggnadskontoret.

De första husen kommer i så fall troligen att byggas närmast skogen.

Men än så länge är inga detaljer klubbade och bygget befinner sig bara på det första övergripande planeringsstadiet. Stadsbyggnads- och exploateringskontoren har sammanfattat både möjligheter och problempunkter i ett områdesprogram som nu är ute på samråd.

Till möjligheterna räknas framför allt travbanan, skogen och den kommande hållplatsen för tvärbanans nya sträckning ute vid Ulvsundavägen.

– Det kommer att bli ett väldigt bra kollektivtrafikläge, säger Stefan Modig.

Möjligheten med travbanan är att den kan utvecklas till ett allmänt sportcentrum och dra till sig olika verksamheter – exempelvis en högstadieskola med idrottsprofil, affärer och samhällsfunktioner som vårdcentral.

– Det finns goda förutsättningar för området, säger Stefan Modig.

Solvallaskogen kommer att ge dem som bor i området nära till naturen. Idag är skogen ganska otillgänglig men i framtiden ska både övningsbanorna för travhästar och de stora parkeringsplatserna bort.

ANNONS

Ett stort problem är förstås bullret från Bromma flygplats och Ulvsundavägen. Men ljudnivåerna håller sig, enligt programmet, precis under de riktvärden som finns. Husen närmast vägen och flygplatsen ska dessutom byggas med särskild ljuddämpning.

– Buller har vi ju i princip i alla områden vi planerar i Stockholm idag. Vi kommer att tänka på hur vi utformar husen och förmodligen blir det ett bullerplank också, säger Stefan Modig.

Vad det gäller säkerhetsriskerna med att bygga bostäder så pass nära flygplatsen slår programmet fast att bostäderna ligger tillräckligt långt från planens start- och landningsområden. Ett radartorn, som hör till flygplatsen, har också kollats upp vad det gäller strålningsrisker.

– Man har bedömt att strålningen inte är något problem eftersom strålningsfältet inte sprider sig så långt. Det kommer inte att vara något problem för bostäderna. Enligt de uppgifter vi fått behövs en säkerhetsmarginal på 17 meter, säger Stefan Modig.

Områdets förskolor ska byggas i bottenvåningar på bostadshus – och det understryks i programförslaget att det gärna får planeras för fler förskoleplatser än vad som behövs i själva området eftersom det finns ett underskott i övriga Bromma, bland annat i Annedal.

En idé är att bygga områdets grundskola i en gammal folkskolebyggnad vid Bällstavägen där det idag är hotell.

Fram till den 26 januari går det att tycka till om planerna. Om politikerna i stadsbyggnadsnämnden godkänner programmet kommer en detaljplanering att starta under våren.

Fakta

Biltrafiken få låg prio i området

Att området vid Solvalla blivit aktuellt för bostadsbyggande beror på att de stora parkeringsplatserna vid arenan inte används lika mycket som förr på grund av minskat publiktryck på helgerna.

Träningsbanorna för travhästar i Solvallaskogen kommer att avvecklas.

Trafikplatsen vid Ulvsundavägen ska byggas bort i samband med den nya dragningen av tvärbanan och byggandet av hållplatsen mellan Annedal och Södra Solvallastaden.

Gående, cyklar och kollektivtrafik ska få högre prioritet än biltrafik i det nya området.

Södra Solvallastaden kommer att vara ett kuperat bostadsområde med stora höjdskillnader.

Källa: Stockholms stad
ANNONS
Mitt i:s nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Få de bästa lokala nyheterna från Mitt i Bromma direkt i din inkorg.

Här kan du anmäla dig till fler nyhetsbrev.

Något gick fel. Vänligen prova igen!

Tack! Vi har skickat en bekräftelse till din inkorg.