Stora planer för Granängstorget

Granängsringen föreslås bli en stadsgata med bostäder och entréer.
Granängsringen föreslås bli en stadsgata med bostäder och entréer.
Wättingebacken vid Wättingestråket.
Wättingebacken vid Wättingestråket.
"Nya" Granängstorget.
"Nya" Granängstorget.
800 nya bostäder i en ny stadsdel – Wättingebacken. Ett 14-våningshus i trä och över 400 bostäder vid Granängstorget.

Nu kan du tycka till om två av kommunens nästa stora byggprojekt.

Lokaltidningen Mitt i har tidigare berättat om att allianspolitikerna vill bygga samman Granängsringen och Wättingestråket.

Då stod tre arkitektbyråers visioner mot varandra.

Nu har kommunen landat i ett planprogram för Wättingeområdet, som är ute på samråd.

– Vi vill skapa bostäder i en bra blandning som kompletterar det som finns i området i dag och stärka Wättingestråket, säger Helené Hjerdin, kommunens planchef.

Om förslaget blir verklighet kommer en ny stadsdel att växa fram mellan Tyresö gymnasium och Granängsringen, i det som i dag är ett skogs- och strövområde. Stadsdelen – Wättingebacken – ska enligt förslaget få cirka 800 bostäder och bland annat tre förskolor.

– Det ska bli en snäll bebyggelse som släpper in människan. Det blir stadskvarter upp mot Granängsringen som blir en stadsgata i stället med bebyggelse på båda sidor. Ner mot stråket blir det lite lägre och mindre tät bebyggelse som öppnar upp mot stråket.

Vill ni bygga hyresrätter eller bostadsrätter?

– Majoriteten bostadsrätter för att området i dag har en koncentration av hyresrätter. Vi vill skapa en blandning, men ovanpå parkeringsgaraget planeras det en del hyresrätter, säger Helené Hjerdin.

Utbyggnaden kommer att pågå under många år. När byggstart blir är än så länge oklart. Men ett första förslag är att börja bygga närmast Granängsringen.

Kommunen vill också rusta upp Wättingestråket som sträcker sig från Tyresö-Flaten i söder och Tyresövägen i norr.

– I dag upplever vissa att stråket är otryggt. Vi vill ändra det och göra stråket till mer än en transportsträcka.

För att få in förslag på hur den långa parkvägen ska förändras bad kommunen i höstas om invånarnas åsikter.

Hur märks det i planprogrammet att ni har lyssnat på invånarna?

– Vi föreslår till exempel en parkourpark och en hundrastplats, sittplatser och en bredare gång- och cykelbana. Vi har varit jättenoga med att inte försämra stråket utan vi tycker att vi förbättrar dess kvalitéer.

Helené Hjerdin poängterar att det ännu är väldigt tidigt i processen.

– Nu har vi en grov skiss som visar vad vi vill uppnå och hur, säger hon.

Även området vid Granängstorget står inför stora förändringar som Tyresöborna nu kan tycka till om.

Cirka 420 nya bostäder – både hyresrätter och bostadsrätter – föreslås på och intill torget samt nya affärslokaler och en livsmedelsbutik. En del av bostäderna ska byggas ovanpå det nuvarande parkeringshuset, enligt förslaget.

– Det blir en stor förändring. Platsen blir förtätad och uppfräschad. Man kommer att gå från förortskänsla till en mer tätare stadsmiljö med ett livligt torg som mötesplats och bostäder ovanpå butikslokaler, säger Per Jerling, planarkitekt.

Husen föreslås bli mellan fyra och sex våningar med två undantag. Ett niovåningshus vid Granängsvägen och ett fjortonvåningshus på Granängstorget. Livsmedelbutiken på torget rivs och ersätts av ett hus. Det är en del av den byggnaden som föreslås bli 14 våningar – med en livsmedelsbutik och kommersiella lokaler i bottenvåningen och bostäder ovanpå.

– Det höga huset är identitetsskapande för hela torget och går att se från både Wättingestråket och Granängsringen, säger Lovisa Lindström, arkitekt vid Sandellsandberg.

Huset föreslås ha en träfasad.

– Området har otroligt fina naturkvalitéer i dag men den befintliga byggnationen är ganska hård med tegel och puts, vi ville ta in trä för att det ska kännas mer naturnära och humanare, säger Lovisa Lindström.

Byggstart för projektet vid Granängstorget tros kunna bli våren 2018.

Aleksandra Hägglund har bott i Granängsringen i 15 år och blir glad när hon får se förslaget för torget.

– Jag blir så himla glad att jag vill dansa. Det ser vackert ut, mer lyxigt. Tegel och trä passar till färgerna här även om jag gärna skulle se lite mer fantasi och färg, säger hon.

Vad tycker du om nya Granängstorget?

Aleksandra Hägglund som har bott i Granängsringen i 15 år:

"Jag tycker förslaget ser fantastiskt ut. Det är bra att affären finns kvar."
Jenny Ohlsson, Bollmora:

– Jag tycker att det ser trevligt ut, det behövs en uppfräschning och fler bostäder. Kommer det fler lokaler så kanske det kommer fler affärer, vilket vore bra. Jag tycker färgerna passar in i miljön, jag gillar huset i mörkt tegel.
Ingela Bremer, Granängsringen.

– Bra, det är dags att satsa här uppe. Det höga huset är snyggt, men jag tycker att det borde vara högre så att det får plats fler bostäder. De borde fokusera på hyresrätter, vi behöver inte fler bostadsrätter. Jag gillar inte det mörka teglet, men träfasaden är fin.
Vad tycker du om förslaget för Granängstorget?

Brigitta Csató, Bollmora.

– Det ser mycket finare ut än i dag, fräschare. I dag ser det lite sunkigt ut här. Jag tycker att det är ok att de bygger på parkeringsgaraget.

FAKTA: Tycka till i september

Ett planprogram är ett valfritt första steget i detaljplaneprocessen.

Syftet är att visa kommunens vilja och avsikter och få in Tyresöbornas erfarenheter och synpunkter.

Wättingeområdets planprogram kan Tyresöborna tycka till om fram till den 30 september.

Granängstorget har kommit ett steg länge. Det är det detaljplanen som Tyresöborna kan tycka till om fram till den 27 september.