Ny stadsdel kan få studentbostäder

En av byggherrarna i den nya stadsdelen Bromstensstaden vill smälla upp billiga studentboenden.

Just nu pågår planarbetet med Bromstensstaden – det nedgångna gamla industriområdet ska förvandlas till en ny stadsdel.

Tidigare i år startade planarbetet med kvarteret Gunhild, som ligger i den södra delen av den planerade stadsdelen. Tanken är att mellan 600 och 800 bostäder ska byggas här.

– Vi fortsätter i fullt tempo, så jag tror att vi kan ha samråd om detaljplanen under årets fjärde kvartal, säger Sebastian Wahlström Klampfl vid stadsbyggnadskontoret.

Comodo finans AB sålde i början av sommaren sin fastighet i området till Prime living AB. Den nya ägarens affärsidé är att bygga studentbostäder snabbt och billigt genom att tillverka färdiga bostadsmoduler i en fabrik i Kina, för att sedan transportera dem till Sverige och montera dem på plats.

Det är precis det här som företaget vill göra även i Bromstensstaden.

På tomten, som ligger längsmed järnvägsspåret, vill företaget bygga 400 studentbostäder i flerfamiljshus med verksamheter i botten.

Studentbostäderna ska företaget förvalta och hyra ut.

Det här är inte det enda området i Spånga som kan få nya studentbostäder. Även på andra sidan järnvägsspåret är studentlyor på gång – och här har planarbetet kommit mycket längre.

Byggstarten är planerad till hösten. Också här är det Prime living som ska bygga och förvalta bostäderna.

Vi fortsätter i fullt tempo, så jag tror att vi kan ha samråd om detaljplanen det fjärde kvartalet i år.

påkörda träd utgör fara – därför ska de fällas

VÄSTERORT Ett 20-tal lönnar längs Drottningholmsvägen och Bergslagsvägen har blivit påkörda och dött. Nu ska staden ta bort dem på grund av fallrisken.

Risken finns att de faller på en bilist, gående eller cyklist, säger Britt-Marie Alvén vid trafikkontoret.

Träden har fått rötsvamp, som fäster i såren som uppstår när träden till exempel blir påkörda.

Även markarbeten har skadat trädens rötter.