Min lokala hjälte

Ny stadsdel planeras mitt i City

Spårområdet mellan Centralstationen och Stockholm Waterfront kan, om Jernhusen får som de vill, vara övertäckt och bebyggt redan om fyra år.
Spårområdet mellan Centralstationen och Stockholm Waterfront kan, om Jernhusen får som de vill, vara övertäckt och bebyggt redan om fyra år.
Ett helt nytt område och en ny stationsbyggnad ska byggas vid Centralen. Genom en överdäckning av järnvägsspåren mellan Waterfront och stationen blir det möjligt.
– Det är väldigt positivt för Stockholm. Då lagar vi ett hål i stadsbilden. Det blir mer stad i City, säger stadsbyggnadsborgarrådet Roger Morgert (S).
Om det blir bostäder är dock osäkert.

Jernhusen, som äger stationen och spårområdet upp till Barnhusbron, har träffat ett muntligt avtal med staden om att påbörja planarbetet. Det säger bolagets vd Kerstin Gillsbro till Fastighetsnytt i dag.

Uppgiften bekräftas av Roger Mogert.

– De har lämnat in en ansökan om planändring och Jernhusen har fått muntligt besked om att ett start-PM kommer upp på stadsbyggnadsnämnden under hösten. Sedan ska vi behandla den.

Enligt Jernhusens pressansvariga Cecilia Granath ska överdäckningen främst bebyggas med kontorshus.

– Vi hoppas att kunna bygga kontor och andra attraktiva fastigheter som behövs på platsen. Men vad det blir kan vi inte säga förrän planarbetet är klart. Det roliga är att vi samarbetar med kommunen.

Om det blir några bostäder är oklart. Cecilia Granath talar hellre om fördelarna med att bygga kontor intill Centralstationen.

– Vi vet att i de här supercentrala lägena är kontor en bra motor. Arbetsmarknadsregionen ökar när man har kontor så nära en knutpunkt som Centralstationen. Då behöver man inte bo i Stockholm för att kunna jobba centralt. Man kan komma in via pendel, fjärr- och regiontåg. Vi ser också många internationella företag som har koppling till Arlanda Express som uppskattar det. Då kan man gå torrskodd från sitt kontor vid Centralen till sitt kontor i New York.

För staden är det svårt att påverka vilken sorts bebyggelse det blir eftersom de inte äger marken

– Utformningen kan vi påverka i hög grad, säger Roger Mogert. Sedan får det bli en diskussion om innehållet.

Enligt Cecilia Granath har Jernhusen utrett miljökonsekvenserna av att förlägga arbetsplatser i närheten av transportknutpunkter tillsammans med forskningsinstitutet IVL.

– För staden är det en enorm vinst när arbetsplatser hamnar vid knutpunkterna, säger hon. Dels slipper man bilen och minskar koldioxidutsläppen, dels blir det mindre trafik på gatorna.

Jernhusen planerar också att bygga en ny stationsbyggnad i närheten av den gamla.

– De vill göra en större station med fler funktioner, något slags förstorat vardagsrum, säger Roger Mogert. En slags semioffentlig plats. Det är ju bra att få fler sådana i det centrala Stockholm.

Jernhusen tycks vilja sätta planerna i verket snabbt.

– Jag tror att Jernhusen siktar på 2021. Men det är nog optimistiskt, säger Roger Mogert.