Ny stödtelefon för äldre

Stockholm Föreningen Psykisk hälsa har tillsammans med äldreförvaltningen i Stockholms stad startat en stödtelefon för äldre som behöver någon att prata med.

Enligt initiativtagarna kan man höra av sig om man mår dåligt eller har funderingar kring livet och döden, men också om man bara vill prata om vädret.

Telefonen är öppen alla vardagar mellan klockan 10–15 och bemannas av volontärer som har fått specialutbildning i att bemöta äldre. Numret är 020–22 22 33.