Ny t-banelinje ska ge fler nya bostäder

Finansieringen av en ny tunnelbanelinje skulle ske via landstinget och statlig medfinansiering, samt trängselskatt och markvärdesökningar, föreslår Helene Hellmark Knutsson (S).
Finansieringen av en ny tunnelbanelinje skulle ske via landstinget och statlig medfinansiering, samt trängselskatt och markvärdesökningar, föreslår Helene Hellmark Knutsson (S).
En ny tunnelbanelinje från Hagsätra till Danderyd – det är vad Socialdemokraterna önskar.

– Södra sidan glöms oftast bort, men här behövs mer kollektivtrafik, säger Helene Hellmark Knutsson (S).

”Är en ny t-banelinje på gång?”

Flera läsare har vänt sig till Lokaltidningen Mitt i med frågan sedan de sett att det plötsligt stått nya tunnelbanestolpar uppställda – vid platser där det inte finns någon tunnelbana. Två av stolparna stod i förra veckan i Årsta.

– Vi vill bygga en ny tunnelbanelinje. Vi satte därför upp stolpar, så vi kan få igång ett samtal med medborgarna, säger oppositionslandstingsrådet Helene Hellmark Knutsson (S).

I dag är T-centralen knutpunkt för samtliga tunnelbanelinjer i Stockholm. Helene Hellmark Knutsson menar att just därför behövs det en linje som passerar Liljeholmen och Fridhemsplan för att sedan fortsätta mot Solna och Danderyd.

– Det är i dag trångt på både gröna och röda linjen, samtidigt är bilköerna ohållbara. Dessutom växer södra sidan av Stockholm befolkningsmässigt. Därför är det viktigt att utöka kollektivtrafiken på den här sidan.

Helene Hellmark Knutsson anser att ett utökat tunnelbanenät även skulle öppna upp för mer bostadsbyggande.

– År 2030 har Stockholm betydligt fler invånare, vilket innebär att cirka 300 000 nya bostäder behövs.

Den lila linjen skulle uppskattningsvis kosta 17 miljarder kronor att bygga, enligt Helene Hellmark Knutsson. Finansieringen skulle ske via landstinget och statlig medfinansiering, samt trängselskatt och markvärdesökningar.

– Linjen kostar pengar. Det handlar därför om viljan att ta fram de pengar som krävs.

Stella Fare (FP) är vice ordförande i trafiknämnden vid Stockholms läns landsting.

– Jag anser att det är väldigt orealistiskt med en sådan linje. För det första finns det ingen finansiering – SL har en budget på 16 miljarder kronor per år – sedan finns så mycket annat som vi behöver göra i stället.

SL:s budget ska räcka till hela länet, menar hon.

– Vi kan inte lägga alla ägg i en korg. Det system vi har skulle snarare fungera bättre om vi avlastade med tvärförbindelser, säger Stella Fare.

Trafiklandstingsrådet Christer G Wenneholm (M) menar att man redan tittar på olika alternativ.

– Socialdemokraternas glädjekalkyl ger inte Stockholm mer tunnelbana. Vi tittar redan på en nord-sydlig linje och det pågår diskussioner med regeringens förhandlingspersoner. Med gemensamma krafter kommer tunnelbanan att byggas ut.