Ny terminal för bussar öppnad

TÄBY CENTRUM I söndags öppnades den nya bussterminalen vid Täby centrum. Terminalen med tillhörande vänthall ligger utmed stora marknadsvägen, strax intill centrumbyggnaden.

Enligt kommunen är platsen byggd helt efter gällande riktlinjer för tillgänglighet. Bland annat innebär det att det finns ledstråk för synskadade och att kantstenarna är låga.

Medan bygget pågått har busstrafiken utgått från en tillfällig station på andra sidan Roslagsbanan.

Officiell invigning av den nya terminalen sker senare i år.