Ännu en toppolitker försvinner till regeringen

Dan Gahnström reser till ny arbetsplats i maj.
Dan Gahnström reser till ny arbetsplats i maj.
Dan Gahnström slutar som kommunalråd i Botkyrka.

Enligt Miljöpartiet har han blivit ombedd att jobba med etableringen av nyanlända i Sverige.

Kommunalrådet Dan Gahnström, ledamot i kommunstyrelsen och ordförande för tekniska nämnden, börjar jobba för regeringen den 1 maj. Tjänsten är inriktad på utmaningarna och etableringen av nyanlända.

– Mitt nya uppdrag handlar om samordning av de insatser som behövs för att människor snabbare kan etablera sig som fullvärdiga medborgare i vårt samhälle. Åtgärder för bostäder, jobb, utbildning och socialt stöd måste sammanflätas och ses som en helhet på ett helt annat sätt än hittills, säger han i ett pressmeddelande från Botkyrka kommun.

Botkyrka kommun kallar regeringens utnämnade av Gahnström för ett ”erkännande av Botkyrkas framgångsrika arbete med att få fler nyanlända i arbete och delaktiga i samhället.”

– Jag tar med mig många goda erfarenheter från mina år som kommunpolitiker i Botkyrka. Botkyrka ligger i framkant i dessa frågor med bland annat en ungdomsgaranti om utbildning och praktik eller jobb för alla under 25 år. Jag är förstås också väldigt stolt över Botkyrkas framgångar på klimat och miljöområdet. Jag fortsätter självklart att bo kvar i Botkyrka och har kvar min plats i kommunfullmäktige och kommer därmed på nära håll följa kommunens verksamheter med spänning, fortsätter han i samma pressmeddelande.

Fredrik Olsson på Miljöpartiet i Botkyrka säger till Mitt i Botkyrka Salem att regeringen nu får en mycket kompetent person med tanke på uppdraget som är brådskande, bland annat med tanke på den bostadsbrist som råder.

– Dan är väldigt resultatinriktad. Han är perfekt för det här, säger Fredrik Olsson.

Kommunalrådet kommer formellt att jobba på Utbildningsdepartementet under statsrådet Gustaf Fridolin (Mp).

– Men han kommer att jobba mot arbetsmarknadsministern Ylva Johansson (S), säger Fredrik Olsson från Miljöpartiet i Botkyrka.

I början av året började kommunstyrelsens tidigare ordförande Katarina Berggren (S) jobba för regeringen. Även hon har en tjänst där mycket av jobbet handlar om mottagningen av nyanlända.